Verejnosť deti

Kurzy 2018

Info o zápise TU

 http://3.bp.blogspot.com/_7BYfC82_vGY/S1OxfHihvLI/AAAAAAAAAGE/4q48IquIDqg/s320/326.gifKurz anglického jazyka – príprava na gymnázium  
 ( kurz ponúkame v angličtine, nemčine, ruštine, španielčine)

Cena: 159 eur (max 4 študenti) 30 x 50 min

Cena: 119 eur (max. 8 študentov) 30 x 50 min

Rozloženie kurzu: Pondelok- streda /utorok - štvrtok/ časy - 13:00 -  14:00 / 14:00 - 15:00 / 15:00 – 16:00 / 16:00-17:00

Termíny: 26.9.2016 – 24.2.2017

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí:

Žiaci preberajú nové učivo, slovnú zásobu a gramatiku tak, aby napredovali a mali dobré jazykové základy pri nástupe na gymnázium. Pravidelná konverzácia v cudzom jazyku formou hier a aktivít. V prípade potreby dostávajú žiaci aj domáce úlohy. Individuálny prístup. Máme kvalitných lektorov

Extra info: Počas kurzu trvania kurzu sme zohľadnili aj školské prázdniny. Termíny sú orientačné. Cena kurzu je pre skupinu 6 - 8 študentov. Ak bude záujem o kurz aj pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Jazyková škola nezabezpečuje presun detí zo ZŠ na vyučovanie.


Kurz anglického jazyka – deti – 10 - 14 rokov - polročný

Cena: 105 eur, 21 x 60 min

Rozloženie kurzu: Pondelok/utorok/streda/štvrtok/ 13:30 -  14:30 / 14:30 - 15:30/15:30 – 16:30

Termíny: 15.9.2016 – 20.12.2016

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí:

Na hodinách sa hovorí po anglicky. Žiaci si precvičia slovnú zásobu a gramatiku, ktorú preberajú v škole na hodinách prostredníctvom aktivít a hier. V prípade potreby sa lektor venuje kontrole domácich úloh.

Extra info: Cena kurzu je pre skupinu 6- 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Kurz sa môže konať aj dva krát týždenne v prípade, že sa celá skupina tak dohodne. Na kurz je potrebné sa prihlásiť do 11.4.2016. Počas trvania kurzu sme zohľadnili aj školské prázdniny. Termíny sú orientačné.


 TEMATICKÉ KURZY PRE DETI-  deti – 10 - 14 rokov

 futbalová angličtina, tanečná angličtina, hokejová angličtina

Cena: -----------pripravujeme

Rozloženie kurzu: --------pripravujemeVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bart simpson playing football

Termíny: 26.9.2016 – 24.12.2016

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí:

Na hodinách sa hovorí po anglicky. Kurz je zameraný na svet futbalu, hokeja alebo tanca. Cieľom je pripraviť vašu malú hviezdu na komunikáciu vo svete. Naučí sa hovoriť v angličtine v danej sfére, komunikovať s trénerom, manažérom, lekárom ako aj spoluhráčmi.

Extra info: Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Kurz sa môže konať aj dva krát týždenne v prípade, že sa celá skupina tak dohodne. Na kurz je potrebné sa prihlásiť do 11.4.2016. Počas trvania kurzu sme zohľadnili aj školské prázdniny. Termíny sú orientačné.

 


Maturita v pohode

Cena: --------------- pripravujeme

Rozloženie kurzu: --------- pripravujeme

Termíny: 15.9.2016 – 20.12.2016

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí:

Pripraví sa na maturitné otázky podľa osnov.

Extra info: Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Kurz sa môže konať aj dva krát týždenne v prípade, že sa celá skupina tak rozhodne. Na kurz je potrebné sa prihlásiť do 11.4.2016. Počas trvania kurzu sme zohľadnili aj školské prázdniny. Termíny sú orientačné