Verejnosť dospelí


 VŠEOBECNÁ ANGLIČTINAKurz anglického jazyka – začiatočník

 

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, 2 x týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme

Termíny: od 15.1.2018 - 15.4.2018

Splátky:dve

 

 Čo sa študent naučí:používať prítomný čas slovesa byť - to be, minulý čas slovesa byť - was, were, zámená, modálne sloveso môcť - can, can´t, slovesá vyjadrujúce mať rád a nemať rád - like, z praktickej angličtiny sa naučia zoznamovanie, nakupovanie, inštrukcie a pýtanie sa na cestu, v reštaurácii...

 Extra info: Voľné 8 miest.


 Kurz anglického jazyka – mierne pokročilí

 

Cena: 180 eur, 32 x 45 min, 2 x týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / 16:45 -  18:15 /

Termíny: od 15.1.2018 - 15.4.2018

 

 Čo sa študent naučí: prítomný priebehový čas - present continuous, jednoduchý minulý čas - past simple, pravidelné a nepravidelné slovesá – regulal and irregular verbs,  frázy z praktickej angličtiny.

Extra info: Voľné 3 miesta.

 


Kurz anglického jazyka –  pokročilí

 

Cena: 180 eur, 32 x 45 min, 2 x týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / 18:30 -  20:00 /

Termíny: od 15.1.2018 - 15.4.2018

 

Čo sa študent naučí: predprítomný čas, minulý čas, porovnávanie, phrasal verbs....

Extra info: Voľné 3 miesta.


 Kurz anglického jazyka – konverzácie – up to date english - vysoko pokročilí

 

      Cena: 120 eur, 12 x 75 min, 1x týždenne 75 min, nie je možné uhradiť na splátky

Rozloženie kurzu: Ut/17:00 -18:15/Štvr/17:00-18:15/alebo Po/Ut/Str/Štvr/19:45-21:00

Termíny: 15.1.2018 – 15.4.2018


Čo sa študent naučí: Študenti si precvičí aktuálnu slovnú zásobu, používanie jazykových javov pod vedením lektora. Na kurze sa preberajú súčasné témy zo sveta. Každý študent si vyberie tému, ktorá ho zaujíma. Kurz učí slovesnký lektor alebo native speaker.

Extra info: Voľné 3 miesta.Kurz anglického jazyka – intenzívny - príprava na skúšku IELTS

 

Cena: pripravujeme

Rozloženie kurzu: pripravujeme

Termíny: od 15.1.2018 - 15.4.2018

Splátky: ano

 

Čo sa študent naučí: priprava na vykonanie medzinárodne uznávanej skúšky. Kurz je zameraný na všetky zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie rozprávanie.

Extra info: Na skúšku sa prihlásite cez stránku British council.  Poplatok za skúšku je 194 eur. Viac o IELTS  TU. Otvárame podľa záujmu.

 


BUSINESS ENGLISH


 

 Telephone and email English

Cena: 149 eur, 24 x 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / alebo utorok/štvrtok / 7:30 -  8:30

Termíny: 15.1.2018 – 15.4.2018                                       

Platba na splátky: nie

 

Business English pokročilí

Cena: 149 eur, 24 x 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / alebo utorok/štvrtok / 7:30 -  8:30

Termíny: 15.1.2018 – 15.4.2018

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí: efektívne telefonovať v angličtine, komunikovať so zákazníkom, riešiť objednávky, rezervácie, pozvania, sťažnosti, problémy, predaj na telefóne, formálna a neformálna telefonická komunikácia. Písanie e-mailov, interných správ, žiadostí, reportov, sťažností, pozvánok, komunikácia týkajúca sa platieb, predaja, dojednávania stretnutí. Zameriame sa aj na štruktúru vety, slovesné formy, interpunkciu, bežné chyby, spojky a iné. Vedomosti si študent precvičí priamo na hodine formou simulovania situácií.

Extra info: Ako osnovu kurzu používame knihy Email and telephone English od vydavateľstva Macmillan. Čas kurzu je orientačný. Po dohode je možné otvoriť kurz s posunom 30 minút. Po absolvovaní záverečného testu vám na požiadanie vystavíme potvrdenie pre zamestnávateľa s výsledkom testu a percentuálnou dochádzkou.

 


 Business English, mierne pokročilí

Cena: 149 eur, 24 x 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / alebo utorok/štvrtok / 7:30 -  8:30

Termíny: od 15.1.2018 - 15.4.2018

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí: Opakovanie - prítomný a minulý čas, zápor, otázka, kladná veta, modálne slovesá v prítomnom a minulom čase, pred prítomný čas, tvorenie viac slovných spojení. Slovná zásoba z oblasti: kariéra, predaj, internetový predaj, nové nápady, inovácie, stres, peniaze, zábava, reštaurácia, jedlo, pitie, nakupovanie. Z praktickej angličtiny a zručností: telefonovanie, prezentácia spoločnosti, vyjednávanie, participovanie v diskusiách, pracovný pohovor. Na hodinách sa simulujú prípadové štúdie zamerané na výber vhodného kandidáta na určitú pozíciu, investičný plán, vyjednávanie tykajúce sa spojenia dvoch spoločností, riešenie problémov so zamestnancami, uvedenie nového produktu na trh, prezentácia spoločnosti, plánovanie, riešenie zmien vo firme atď.

Extra info: Na kurze ako osnovu využívame knihu Market Leader, pre intermediate. Po dohode je možné otvoriť kurz s posunom 30 minút. Po absolvovaní záverečného testu vám na požiadanie vystavíme potvrdenie pre zamestnávateľa s výsledkom testu a percentuálnou dochádzkou.


  Business english obchodná korešpondencia

Cena: 149 eur, 24 x 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / alebo utorok/štvrtok / 7:30 -  8:30

Termíny: od 15.1.2018 - 15.4.2018

Platba na splátky: nie

 

 Čo sa študent naučí: Porovnávanie, minulý a predprítomný čas, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená,budúcnosť – „will“, členy, otázky, podmienkové vety, pasívum, podstatné mená. Slovná zásoba je zameraná na témy ako cestovanie, globalizácia, značky, reklama, opisovanie ľudí, trh, vynálezy a inovácie, organizácia. Z praktickej angličtiny sa zameriame na zručnosti ako telefonovanie, mítingy, porady, riešenie termínov cez telefón, organizovanie mítingov, vyjednávanie, prezentovanie, spoločenský život. Na hodinách sa simulujú prípadové štúdie ako napríklad riešenie problémov globalnej spoločnosti, riešenie problémov so značkou(„rebranding“), organizovanie „team buildingu“, vyjednávanie.

 

Extra info: Na kurze ako osnovu využívame knihu Market Leader,  intermediate.
Po dohode je možné otvoriť kurz s posunom 30 minút. Po absolvovaní záverečného testu vám na požiadanie vystavíme potvrdenie pre zamestnávateľa s výsledkom testu a percentuálnou dochádzkou.


RÝCHLOKURZY


Príprava na pracovný pohovor- týždňový rýchlo kurz

Cena: 129 eur, 25 x 45 min

Rozloženie kurzu: každý deň od 9:30-11:00/11:00-12:00 obed/12:00-14:15

Termíny: 15.1.2018 – 15.4.2018

Platba na splátky: nie

 

 Čo sa študent naučí: prezentovať seba, svoje skúsenosti, slabé a silné stránky, schopnosti, písať motivačný list, písať životopis...

Slovná zásoba je zameraná na témy z pracovného prostredia

 Extra info: Kurz trvá jeden týžden (5 dní, 5 hodín denne).  Otvárame každý pondelok.
Alebo cez víkend v čase od 10:00-16:00. V prípade víkendového kurzu je počet hodín aj kurzovné odlišné. Viac info mailom alebo telefonicky.